POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

Vážení členové Bytového družstva Zelený dům,

dovoluji si Vás tímto jménem představenstva BD pozvat na členskou schůzi, která se bude konat

v pondělí dne 24. června 2019 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba

  • Upozorňujeme, že v případě neúčasti může člen družstva zmocnit písemně jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby ho na členské schůzi zastupoval. Formuláře jsou k dispozici u členů představenstva nebo na webu.
  • Školní jídelna ZŠ Dětská otevírá nejdříve 10 minut před zahájením schůze, použijte boční vchod (u tělocvičny), vlevo od hlavního vstupu do školy.

Za představenstvo družstva Vám předem děkuji za účast.